preload preload preload preload preload preload preload preload preload preload preload preload preload preload


Mere om:
Kunststyrelsens hjemmeside: 'Købsrefusion vedr. børneteater og opsøgende teater'

Få 50% rabat

Pantomime Kompagniets forestillinger og programpakker er refusionsgodkendte - hvilket betyder, at staten giver tilskud på 50 % af indkøbsprisen ekskl. moms. Tilskuddet kan alene udbetales til den kommune hhv. amtskommune, hvor arrangementet finder sted, og forudsætter disse myndigheders godkendelse af arrangementets refusionsberettigelse.
Du kan se en mere udførlig redegørelse her: http://www.kunststyrelsen.dk/1420029

Betingelser for tilskud?
Det er en betingelse for godkendelse, at arrangementet afholdes på et sted hvor - "Publikum normalt kommer af andre grunde end for at se teater" - der eksisterer andre begrænsninger, som er forskellige fra kommune til kommune, oplysning herom kan fås hos de lokale myndigheder.

Hvordan får man tilskud?
Køber/arrangør retter henvendelse til sin kommune hhv. amtskommune og oplyser at man ønsker at gøre brug af refusionsordningen i forbindelse med indkøb af PANTOMIMEKompagniets forestillinger. Det er som hovedregel den kommunale skole/fritid/bibliotek eller kulturforvaltningen der administrerer ordningen.
De fleste kommuner er bekendt med ordningen, men skulle de ikke være det, kan man med fordel gøre opmærksom på dens eksistens.

Kontakt gerne PANTOMIMEKompagniet for yderligere information om refusionsordningen.

Pantomime Kompagniet v/ Erik Bachmann
Vodroffsvej 28, 1. th. 1900 Frederiksberg C.

tlf. 20 22 07 58

mail@pantomime.dk

Drift af Leading Edge